Sağlık

TTB, Deprem Bölgesindeki Aile Hekimlerinin Malzeme Kayıplarının Karşılanmasını Talep Etti

TTB, Deprem Bölgesindeki Aile Sağlığı Merkezlerinin Malzeme Kayıplarının Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlanmasını Talep Etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), şubat depremlerinde aile sağlığı merkezlerindeki/kurullarındaki mal kayıplarıyla ilgili olarak 11 Ekim 2023 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazdı.

Bu yazıda, şubat depremlerinin bölgedeki aile sağlığı merkezlerini tamamen veya kısmen etkilediği ve bunun sonucunda teknik, tıbbi ekipmanların ve bilgisayar donanımlarının artık kullanılamaz durumda olduğu, bir kısmının ise hırsızlık olaylarına maruz kaldığı belirtildi.

Aile hekimlerinin sağlık hizmeti sunabilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm bu malzemelerin yüksek bir maliyeti olduğuna vurgu yapılan yazıda şöyle denildi:

“Deprem öncesinde alınması gereken tedbirler konusunda ve deprem sonrası afet yönetimi nedeniyle yaşanan her türlü can ve mal kaybında idarenin sorumluluğu bulunmaktadır. Bununla birlikte, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle bazı kullanılabilir durumdaki cihaz ve malzemelerin hırsızlık suçuna maruz kalması, kolluk kuvvetlerinin ihmali olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle; depremde ailelerini, sevdiklerini ve sahip olduklarını kaybeden aile hekimlerinden, aile sağlığı merkezi/birimi için gerekli donanımı bir kez daha sağlamalarının istenmesi hakkaniyete aykırıdır.”

Yazının son bölümünde, TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan aile hekimlerinin ihtiyaç duyduğu teknik, tıbbi ekipmanların, bilgisayar donanımlarının, gezici sağlık hizmetleri sunumu için gerekli motorlu araçların ve sarf malzemelerinin temin edilmesini talep etti. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

  Kamuda “Memur Zammı Ekim’e Kaldı?” İddiası Tedirginliği!

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu