Genel

Sürdürülebilir Tarım Eğitimi: Liselerde Yeni Ders

Sürdürülebilir Tarım Eğitimi: Liselerde Yeni Ders

Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği dersinin müfredatı, “üretimden tüketime tarım”, “sürdürülebilir tarım”, “gıda güvenliği ve değer zinciri yönetimi”, “gıda güvencesi” olmak üzere dört üniteden oluştu.
Liselerde seçmeli dersler kapsamına alınan “sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği” dersinin müfredatı hazırlandı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti. Liselerde 10 ve 11. sınıflarda haftada 2 saat olmak üzere toplam 72 saatlik öğretim programını içeren sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği dersi, seçmeli dersler kapsamında bulunuyor. Dersin öğretim programıyla öğrencilerin sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği kavramları üzerine farkındalık geliştirmeleri, çevrelerindeki sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla gıda güvenliği örneklerini eleştirilebilir unsurlar olarak görebilmeleri amaçlandı. Ayrıca sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğiyle ilgili karşılaştıkları yanlış uygulamaları fark edebilmeleri ve bu yanlış uygulamaları yapmaktan kaçınmaları, karşılaştıkları olgu ve durumlara yeterli açıklamalar üretebilmeleri, güvenli gıdayı ayırt edebilme becerilerine sahip olmaları, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği konularında kendilerini etkilemeye yönelik içeriklerle karşı karşıya olduklarını fark edebilmeleri amaçlandığını söyledi.
Sürdürülebilir Tarım Eğitimi: Liselerde Yeni Ders
Sürdürülebilir Tarım Eğitimi: Liselerde Yeni Ders

Dört üniteden oluşuyor

Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği seçmeli dersi müfredatında, disiplinler arası ve disiplinlerüstü bakış açısıyla gerçek yaşama yönelik durumlar temel alınarak araştırma ve sorgulamaya dayalı bir öğrenme yaklaşımı esas alındı. Dersin müfredatı, “üretimden tüketime tarım”, “sürdürülebilir tarım”, “gıda güvenliği ve değer zinciri yönetimi”, “gıda güvencesi” olmak üzere dört üniteden oluşturuldu. Öğrenciler, bu dersin “üretimden tüketime tarım” ünitesinde, tarımsal faaliyetlerin özellikleriyle gelişimini ve tarımda yönetim ve organizasyon yapısını öğretecek.
“Sürdürülebilir tarım” ünitesinde, sürdürülebilir tarımın gelişim süreci, sürdürülebilir tarımın temel bileşenleri, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve sürdürülebilir tarımda uygulanan tarımsal faaliyetler üzerinde durulacak.”Gıda güvenliği ve değer zinciri yönetimi” ünitesinde ise gıda güvenliğiyle ilgili temel kavramlar, gıda üretim sürecinin temel bileşenleri, dünyada ve Türkiye’de gıda güvenliğinin mevcut durumuna yönelik örnekler ile gıdada değer zincirinin basamakları ve temel sorunları analiz edilecek.

Sürdürülebilir Tarım Eğitimi: Liselerde Yeni Ders
Sürdürülebilir Tarım Eğitimi: Liselerde Yeni Ders

“Gıda güvencesi” ünitesinde, öğrencilerin gıda güvencesinin bileşenlerini ayırt ederek küresel gıda güvenlik endeksine göre farklı düzeylerdeki ülkeleri örneklendirmeleri sağlanacak. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün süreçteki rolü üzerinde durulacak derslerde ayrıca yeni gıdaların alternatif protein üretimine ve genetiği değiştirilmiş organizmalara örnek olarak  verilecek. (BSHA-Bilim Sağlık ve Haber Ajansı)

  Öğretmenlere Mülakat Tartışması Sürüyor !

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu