Genel

Sağlık Örgütleri TTB’de Buluştu

Sağlık Örgütleri buluştu. Sağlık emek-meslek örgütlerinin yöneticileri ve temsilcileri; sağlık ortamının sorunlarını, çözüm önerilerini ve ortak mücadele stratejisini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Sağlık Örgütleri TTB'de Buluştu
Sağlık Örgütleri TTB’de Buluştu

Toplantının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı piyasalaştırma politikalarından hak kayıplarına, hekimlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasından tırmandırılan şiddete kadar sağlık ortamının bir dizi sorun ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Korur Fincancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz hem toplum sağlığını korumak hem de çalışma ortamlarımızı iyileştirmek için mücadele ettik. Yan yana geldikçe, mücadelemizi ortaklaştırdıkça başarılı olduğumuzu gördük. 2021’de ‘Emek Bizim Söz Bizim’ diyerek yola çıktık. Türkiye’nin dört bir yanında buluşmalar yaptık. Beyaz Yürüyüş, Beyaz Forum, Beyaz Nöbet, Beyaz Miting eylemleriyle sesimizi duyurduk. Haklarımız için G(ö)REV eylemleri örgütledik. Nihayet sağlık otoritesi de yanıt vermek zorunda kaldı. ‘Beyaz Reform’ dedikleri düzenlemeler her ne kadar taleplerimizin çok küçük bir kısmına yönelik ve günübirlik iyileştirmelerle sınırlı olsa da; bu kazanımlar, mücadelemizin başarısının ürünüydü”

Hekim Göçü Tırmanıyor

Çoklu kriz ortamında hak kayıplarının, güvencesizliğin ve geleceksizliğin hekimlerin/sağlık emekçilerinin kaygılarını artırdığını ve hekim göçünü tırmandırdığını anlatan Korur Fincancı; bu noktada bir mesleği itibarsızlaştırmayan, şiddetin tırmanmasına olanak tanımayan, toplumun daha sağlıklı hale gelmesini önceleyen bir habercilik anlayışının korunması gerektiğinin de altını çizdi. Korur Fincancı sözlerini şöyle sürdürdü,  “Diyojen’in feneriyle insan araması gibi, biz de fenerimizle haklarımızı arayacağız. Nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşuyoruz. Bir mücadele programını oluşturuyoruz. Önümüzdeki iki ay boyunca illerde buluşmalar yapacağız. Meslektaşlarımız ile sorunlarımızı konuşacak, taleplerimizi ortaklaştıracağız. Kasım ayında büyük bir miting ile sözümüzü yükselteceğiz. Haklarımızı alamadığımız durumda iş bırakma da dahil olmak üzere yeni eylemlere yöneleceğiz” Kurum temsilcileri tarafından yapılan konuşmalarda da sağlık alanındaki birlikteliğin önemine vurgu yapıldı, hak mücadelesinde ortaklaşmanın yanı sıra sağlık politikalarının belirlenmesinde de ortak hareket etmenin önemine dikkat çekildi.

  Bakan Tekin’den Kız Okulları Beyanı!

Basın Buluşması Soru-Yanıt Bölümüyle Sona Erdi

Buluşmaya katılan kurumlar şöyle: Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Genel Sağlık İşçileri Sendikası (Genel Sağlık-İş), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Sen), Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası (Hekim Birliği), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der). (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu