Genel

“Üniversite Daire Başkanlarına Makam Tazminatı Talebi”

Eğitim-Bir-Sen, Üniversite Daire Başkanlarına Makam Tazminatı talep ettiklerini bildirdi.

Bu konuda bir açıklama yapan sendika yetkilileri, “Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Grup Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’ndan, üniversite daire başkanı kadro ünvanının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun IV sayılı Makam Tazminatı Cetveline eklenmesini istedik. Bu amaçla önerimizin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan 2/1812 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne dâhil edilmesini talep edildi.375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek 10. madde ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarında hizmet birimi olarak tanımlanmış birimlerinde daire başkanı ünvanlı kadroların mali hakları yeniden tanımlanmış, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 2011 yılı öncesine göre ilave mali haklar ihdas edilmiş, ancak söz konusu düzenlemeye kamu yükseköğretim kurumlarındaki daire başkanı kadroları dâhil edilmemiştir” dedi. 

“IV Sayılı Cetvelde Makam Tazminatı Düzenlemesi Talebi”

Sendikanın açıklamasında şu ifadeler yer verildi, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli IV sayılı Cetvel’de makam tazminatı alacak olan kadrolar düzenlenmiş, merkez teşkilatlarında daire başkanı kadrolarında bulunanlara makam tazminatı ödenmesi öngörülmüş, kamu yükseköğretim kurumlarındaki daire başkanı kadroları yine dâhil edilmedi. Daire başkanı kadro ünvanlı kamu personeli arasında kadrosunun bulunduğu kamu kurumundan kaynaklı olarak ücrette farklılık getiren söz konusu düzenlemelerin Anayasa’nın 10 ve 55. maddelerine, kamu hizmetinin eşit iş yapılarak verilmesine karşın, aynı ücreti alamayan çalışanların motivasyon ve verimliliğini olumsuz etkilemesi nedeniyle de çalışma barışının sağlanmasını öngören Anayasa’nın 49. maddesine, ayrıca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23/2. maddesinde yer alan “eşit işe eşit ücret” ilkesine aykırılık taşıdığı açıktır.Kamu personeli tarafından yerine getirilen hizmetin şartları ile mali hakların belirlenmesinde farklı düzenlemelerin yapılması söz konusu oluyor”

  Nilüfer Belediyespor CEV Challenge Kupası’nda Sahaya Çıkıyor

Nitelikli Kamu Hizmeti Verdiği Unutulmamalı

“Ancak daire başkanı ünvanlı personelin aynı nitelikte kamu hizmeti verdiği unutulmamalıdır. Yine yerinden yönetim kuruluşu olan üniversitelerin daire başkanlarına, kamu iktisadi teşebbüsleri ve belediyeler gibi diğer yerinden yönetim kuruluşlarından farklı olarak makam tazminatı ödenmemesinin nesnel ve makul bir gerekçeye dayandırılmadığı görülmektedir. Dolayısıyla hukuki düzenlemeden kaynaklı ücret farklılığı, daire başkanlarının mali haklarına yönelik ayrımcılık teşkil etmektedir. Sendika olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Grup Başkanlığı’na ve Yükseköğretim Kurulu’na yazılı müracaatta bulunarak, üniversite daire başkanı kadro ünvanının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun IV sayılı Cetveli’ne eklenmesini, önerimizin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan 2/1812 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne dâhil edilmesini istediler”

AK PARTİ’ye yazdığımız yazıya buradan ulaşabilirsiniz

YÖK’e yazdığımız yazıya buradan ulaşabilirsiniz(BSHA-Bilim Sağlık ve Haber Ajansı)

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu